“Friendster” ang Aking Salita ng Taon 2007

Sa nakaraang tatlong taon, nagtatampok ng mga piling salita ang organisasyong kinabibilangan ko at itinatanghal na “Salita ng Taon” ang mga iyon. Tinatawag itong Sawikaan at ginagawa tuwing unang linggo ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa (ang dating isang linggong pagdiriwang ng kahalagahan ng sariling wika ay pinahaba sa isang buwan pero tinawag naman “Buwan ng Wika” ng Komisyon sa Wikang Filipino).

 

Noong 2004, “canvass” ang wika ng taon, “huweteng” sa 2005, at “lobat” sa 2006. Ngayong 2007, pagpipilian ang mga salitang: abrodista, extra-judicial killing, Friendster, mak-over, miskol, oragon, party list, roro, safety, sutukil, telenobela, at videoke. Labindalawang lahat  at ipaliliwanag ng iba’t ibang estudyante, guro, manunulat at mananaliksik sa programang gaganapin sa Agosto 2-3, 2007 sa UP. Dalawin ang pook-web ng Filipinas Institute of Translation tungkol dito (www.sawikaan.net).

 

Batay sa aking mga nabasang lahok na tumatalakay sa bawat salita, narito ang unang tatlong pinipili ko: 1. Friendster; 2. Abrodista, at 3. Roro.

 

Bakit “Friendster”? Dapat nang kilalanin ang kontribusyong ito (at marami pang iba, gaya ng “blog” na bagaman tinalakay ay hindi napili noong 2006) ng Internet sa wikang Filipino. Malawak ang gamit at malalim ang paliwanag ng sumulat.

 

Pinili ko naman ang “abrodista” dahil isang salitang humuli sa diwa ng paghugos ng mga Filipino sa ibang bansa (Filipino diaspora ang tawag ngayon) para maghanap ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at sarili.

 

“Roro” ang aking ikatlong salita dahil isang sistema ito na nagkakawing-kawing sa maraming pulo ng bansa.

 

Pagkaraan ng Sawikaan 2007 sa Agosto 2-3, sisikapin kong talakayin ang mapipiling mga salita ngayong taong ito.

Advertisements

Panalangin sa Filipino

Noong isang linggo, ipinasa sa akin ang hiling ng isang kaibigan na magsalin ng isang panalangin, “Prayer Before Connection to the Internet” (http://wdtprs.com/blog/a-prayer-before-connecting-to-the-internet/). Isinulat ito ng isang pari sa Latin at isinasalin ngayon sa iba’t ibang wika.

Pumayag naman ako at pinagsikapang magsalin nang mahusay mula sa Ingles (hindi ako nakakaintindi ng Latin) habang minamasdan ang salin sa iba pang wika. Nang matapos, hinilin ko lang na sabihing salin ito sa Filipino, hindi Tagalog, gaya ng gusto ng dayuhang pari. Mas tama ang ganoon dahil Filipino ang pambansang wika ng Filipinas, gaya ng isinasaad sa Konstitusyon at itinuturo sa mga paaralan.

Pero matapos kong ipadala ang panalangin sa pamamagitan ng e-mail, naitanong ko sa sarili: hindi ba’t sa Tagalog ko rin isinalin ang panalangin? Kung hindi, hindi na ba ako nagsusulat at sa Tagalog? Teka, patay na ba ang wikang Tagalog?

Pag-iisip-isipan ko ‘yan sa isang buwan, sa Agosto, na para sa maraming namumrublema ay “Buwan ng Wikang Filipino” at sa iba nama’y “Buwan ng mga Wika.”

Pero bago ko malimutan, narito ang salin ko ng panalangin sa Filipino (kasunod ng salin sa Ingles):

 FILIPINO

Isang panalangin bago pumasok sa internet:

Diyos na makapangyarihan at walang hanggan,

na lumikha sa amin ayon sa Iyong imahen

at nagtagubiling hanapin ang lahat ng mabuti, totoo, at maganda,

lalo na sa  banal na persona ng Bugtong Mong Anak, ang aming Panginoong Hesukristo,

nagsusumamo kami na Iyong tulungan,

sa pamamagitan ni San Isidro, Obispo at Doktor,

sa aming mga paglalakbay sa internet

na akayin lamang ang aming mga kamay at mata sa nakalulugod sa Iyo

at pakitunguhan nang may habag at tiyaga ang lahat ng kaluluwang makikilala.

Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen

 

ENGLISH 

 

 

A prayer before logging onto the internet:


Almighty and eternal God,
who created us in Thine image
and bade us to seek after all that is good, true and beautiful,
especially in the divine person of Thine Only-begotten Son, our Lord Jesus Christ,
grant, we beseech Thee,
that, through the intercession of Saint Isidore, Bishop and Doctor,
during our journeys through the internet
we will direct our hands and eyes only to that which is pleasing to Thee
and treat with charity and patience all those souls whom we encounter.
Through Christ our Lord.   Amen.

 

Mabuhay!

Maraming klaseng mata: singkit, bilog, luwa, mapungay, malamlam, matalim… at maraming klase rin ng tingin. Lahat ng iyan, puwedeng maglarawan dito sa ating Matampinoy–depende sa tinitingnan: sino, ano, kailan, at saan. Kaya, bow muna tayo bago gumala ang paningin ng ating Matampinoy!